Eerdere Bijeenkomsten

Najaarsbijeenkomst Thema: "Excuses als remedie" - 9 november 2023

Voorjaarsbijeenkomst Thema: "The Private life of public interest litigation: lessons from abroad” - 29 juni 2023

Najaarsbijeenkomst Thema: Recht en doel. Hoe het doel van de handeling doorwerkt in de beoordeling van de onrechtmatigheid en van de schadeverdeling - 14 december 2022


Voorjaarsbijeenkomst Thema: De verdergaande aansprakelijkheid van ondernemingen voor milieuschade en schending van mensenrechten - 12 mei 2022

Najaarsbijeenkomst Thema: Schadebegrip - 4 november 2021

Voorjaarsbijeenkomst Thema: De procedurele rechtvaardigheid in het kader van de afweging tussen collectief en individueel afwikkelen van de Groninger aardbevingsschade - 17 juni 2021

Voorjaarsbijeenkomst Thema: De gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht - 19 mei 2020

Najaarsbijeenkomst Thema: Rechtsontwikkeling in het aansprakelijkheidsrecht - 7 november 2019

Bijzondere bijeenkomst Thema: Handhaving van privacy en data security: is het tij nog te keren? - 16 mei 2019

Najaarsbijeenkomst Thema: Ontwikkelingen in het Europese aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht - 30 oktober 2018

Bijzondere bijeenkomst Thema: The Principles on Climate Obligations of Enterprises - 18 januari 2018

Najaarsbijeenkomst Thema: EVRM en personenschade - 10 mei 2017

Voorjaarsbijeenkomst - 4 april 2016

Najaarsbijeenkomst - 12 november 2015

Voorjaarsbijeenkomst Thema: Armoede en Mensenrechten - 2 april 2015

Najaarsbijeenkomst Thema: Voordeelstoerekening - 14 november 2014

Voorjaarsbijeenkomst Thema: Wie is bang voor diversiteit - 7 mei 2014

Najaarsbijeenkomst Thema: Diverse aspecten van schade in rechtsvergelijkend perspectief - 26 september 2013

Voorjaarsbijeenkomst. Thema "Eigen Schuld". - 16 mei 2013

Najaarsbijeenkomst. Thema " Abstracte schadeberekening". - 2 oktober 2012

Voorjaarsbijeenkomst. Thema " De kelderluikcriteria: Mythe, borrelpraat of serieuze criteria". - 10 mei 2012