Eerdere activiteit

« Ga terug...

Voorjaarsbijeenkomst. Thema “Eigen Schuld”
Inleiders: mevr. prof. mr. B. Weyts en de heer mr. jhr. J.L.R.A. Huydecoper
Wanneer 16 mei 2013