Eerdere activiteit

« Ga terug...

Bijzondere bijeenkomst 16 mei 2019 Thema: Handhaving van privacy en data security: is het tij nog te keren?
Prof. Lokke Moerel, Senior of Counsel Morrison Foerster en hoogleraar Global ICT Law, Universiteit Tilburg.

Dit adagium houdt ook in dat rechten die niet te handhaven zijn niet moeten worden toegekend, omgekeerd moeten rechten wel remedies krijgen om te werken.

Onze samenleving is vergaand gedigitaliseerd en de kranten staan vol van de privacy scandalen en datalekken. Het is in Nederland droevig gesteld met de naleving van de privacy regels. Voor individuen is de drempel naar de rechter te hoog en het aantal rechtszaken waarbij schadevergoeding wordt toegewezen voor schending van privacy en data security zijn op een hand te tellen en de toegekende bedragen zijn verwaarloosbaar. De burger is voor de handhaving aangewezen op de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die ondanks de nieuwe boetebevoegdheden onder de AVG feitelijk niet in staat is om adequaat toezicht te houden. De AP wordt overspoeld met klachten van burgers, waarvan 40% blijft liggen, en in een derde van de wel afgehandelde gevallen de klager wordt terugverwezen naar de organisatie waarover werd geklaagd. De vraag komt op of ons privaatrecht hier niet een grotere rol kan en behoort te spelen en zo ja, of daarvoor aanpassingen benodigd zouden zijn. Of leidt het adagium Ubi jus, ibi remedium in dit geval tot de conclusie dat we met minder of andere privacy rechten toe zouden moeten die wel te handhaven zijn?

We bespreken en bediscussiëren:

  • · De centrale rol van data bij toepassing van artificial intelligence en nieuwe digitale business modellen en de rol van privacy als regulerend mechanisme van de nieuwe economische verhoudingen
  • · De rol van privacy als voorportaal van handhaving van andere fundamentele rechten
  • · Hoe zijn handhaving en remedies geregeld onder de AVG?
  • · Waarom werkt het (totaal) niet?
  • · Is er een grotere rol voor het privaatrecht? Wat moet daarvoor veranderen?
  • · Wat kunnen we leren van de ons omringende landen? Van de V.S.?
  • · Suggesties voor alternatieven en verbetering
Wanneer 16 mei 2019