Najaarsbijeenkomst Thema: Procedurele rechtvaardigheid Groninger aardbevingsschade

Najaarsbijeenkomst VASR

donderdag 4 november 2021

NH Hotel Utrecht

 

“De procedurele rechtvaardigheid in het kader van de afweging tussen collectief en individueel afwikkelen van de Groninger aardbevingsschade”.

 

*Dr. mr. R. Rijnhout LLM (Rianka)

 

*Prof. mr. I. Giesen (Ivo) spreekt niet, schrijft wel mee aan bijdrage

 

*D. van Maurik (Daan)

 

*Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann (Bas)

 

*Prof. mr. dr. L.T. Visscher (Louis)

 

 

Referent:

* D.L. Barbiers LLM (Daan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden,

Op donderdag 4 november 2021 vindt vanaf 14:00 uur de najaarsbijeenkomst plaats, waarbij door mrs. Rijnhout, Van Maurik, Kortmann en Visscher lezingen zullen worden gegeven over het onderwerp “De procedurele rechtvaardigheid in het kader van de afweging tussen collectief en individueel afwikkelen van de Groninger aardbevingsschade. Referent zal zijn mr. Barbiers.

 

Dr. mr. R. Rijnhout LLM (Rianka) is als universitair hoofddocent verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL).

 

Prof. mr. I. Giesen (Ivo) Spreekt niet; schrijft wel mee aan bijdrage.

is hoogleraar privaatrecht aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en UCALL, tevens Hoofd van het Departement Rechtsgeleerdheid van de UU.

 

D. van Maurik LLM (Daan) spreker mede namens Prof. mr. I Giesen

Doet promotieonderzoek bij het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) naar de mogelijkheden van het aansprakelijkheidsrecht om gezondheids- en/of omgevingsrisico’s te reguleren.

 

Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann (Bas) is  emeritus hoogleraar Burgerlijk Recht aan de Radboud Universiteit. Tevens is hij voorzitter van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Hij zal een toelichting geven op de gang van zaken bij de schadeafwikkeling door het IMG.

 

Prof. mr. dr. L.T. Visscher (Louis) is werkzaam bij de vakgroep Law and Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam en zal ingaan op de rechtseconomische aspecten.

 

Als referent zal optreden:

 

D.L. Barbiers LLM (Daan)

is promovendus bij de Vaksectie Burgerlijk Recht van de Radboud Universiteit en doet onderzoek naar de vaststelling van schadevergoeding door de rechter in collectieve actie.

 

Voor deze mooie najaarsbijeenkomst kunt u zich op de gebruikelijke wijze aanmelden via het e-mailadres secretariaat@vasr.nl.

 

Wanneer Van: donderdag 4 november 2021 14:00 Tot: donderdag 4 november 2021 18:00
Plaats NH Hotel Utrecht