GAAT NIET DOOR IN VERBAND MET CORONA 19 mei 2020 Voorjaarsbijeenkomst VASR

19 mei 2020 Voorjaarsbijeenkomst VASR

Preadvies van hoogleraar Burgerlijk Recht Mr. A.G. Castermans en  mr. G. Snijders over “De gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht”.

Alex Castermans is hoogleraar  burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden en visiting professor aan Universiteit Parijs II. Gerbrant Snijders is raadsheer in de Hoge Raad en staatsraad in buitengewone dienst in de Raad van State.

De preadviseurs zullen spreken over thema’s zoals het werken door de rechter met open normen, de verhouding tussen zelfregulering en overheidsregulering en het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht

Wanneer dinsdag 19 mei 2020 00:00  
Plaats Volgt